பீர் கேக் நிரப்புதல் மற்றும் சலவை இயந்திரம்

 • பீர் கேக் நிரப்புதல் மற்றும் சலவை இயந்திரம்

  பீர் கேக் நிரப்புதல் மற்றும் சலவை இயந்திரம்

  கெக் பீரின் வேலை திறனை அதிகரிக்க, நாங்கள் பல்வேறு வகையான பீர் கெக் நிரப்புதல் மற்றும் சலவை இயந்திரத்தை வழங்கலாம்:

  தானியங்கி ஒற்றை-தலை மற்றும் இரட்டை-தலை கேக் நிரப்புதல் இயந்திரம்;

  தானியங்கி ஒற்றைத் தலை மற்றும் இரட்டைத் தலை சலவை இயந்திரம்;

  தானியங்கி சிங்கிள்-ஹெட் கேக் கழுவுதல் மற்றும் ஆல்-இன்-ஒன் இயந்திரத்தை நிரப்புதல்;

  கையேடு ஒற்றை-தலை மற்றும் இரட்டை-தலை கெக் சலவை இயந்திரம்;