நான்கு கப்பல்கள் ப்ரூஹவுஸ் அமைப்பு

 • நான்கு கப்பல்கள் ப்ரூஹவுஸ் அமைப்பு

  நான்கு கப்பல்கள் ப்ரூஹவுஸ் அமைப்பு

  ப்ரூஹவுஸ் என்பது உங்கள் காய்ச்சும் செயல்பாட்டின் துடிக்கும் இதயம்.

  ஒரு பலவீனமான, திறமையற்ற இதயத்தை தொடர்ந்து உழைக்க முடியாது.

  ஒரு நீடித்த மற்றும் திறமையான ப்ரூஹவுஸ் உங்கள் மதுபானம் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் செழித்து வளர்வதை உறுதி செய்கிறது.

  300லி முதல் 5000லி வரை சிறிய மதுபான விடுதிகளை பிராந்திய மதுபான உற்பத்தி நிலையங்கள் வரை அமைக்கிறோம்.